Start

PostHeaderIcon

W dniu 15 sierpnia 2016 r. na dziedzicu Publicznego Gimnazjum w Wsewie mielimy przyjemno uczestniczy w VIII Doynkach  Gminno - Parafialnych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nowy okres programowania PROW 2014-2020 w LGD „ZIELONE SIOŁO”

W dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Zawarcie umowy ramowej umożliwia wdrażanie LSR na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia. Wnioskodawcy z terenu naszej LGD będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Łączna kwota przewidziana na wdrażanie Strategii LGD „ZIELONE SIOŁO” to 7.000.000,00 złotych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 10 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?. W obradach uczestniczyo 28 czonkw Stowarzyszenia, ktrym przewodniczy p. Zbigniew Kamiski Starosta Ostrowski.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie informuj, e w dniu 10 czerwca 2016 r.o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W zwizku z potrzeb aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno obszaru LGD "ZIELONE SIOO" zwracamy si do Pastwa z prob o powicenie kilku chwil i wypenienia poniszego formularza anonimowej ankiety.

Więcej…