Święto NGO

Święto NGO

27. lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To świetna okazja aby podziękować wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, klubom na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO” za działalność społeczną i za współpracę z naszym Stowarzyszeniem.Dzięki zaangażowaniu Waszych członków, dzieci, młodzież, a także dorośli mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w różnych dziedzinach. Wspólnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat zrealizowaliśmy z Waszym udziałem wiele...

czytaj dalej
Zakończyliśmy cykl szkoleń on-line dla Grantobiorców

Zakończyliśmy cykl szkoleń on-line dla Grantobiorców

W okresie 12 - 23 lutego br. odbył się cykl szkoleń on-line nt. możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie operacji grantowych. Szkolenia adresowane były do mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, zainteresowanych możliwością złożenia wniosku o powierzenie grantu na zakup wyposażenia/ sprzętu/ infrastruktury do miejsc służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne oraz zakup niekomercyjnej...

czytaj dalej
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie „Zero food waste – nie marnuję żywności”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie „Zero food waste – nie marnuję żywności”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił Konkurs pn. „Zero food waste - nie marnuję żywności”. Celem Konkursu jest zachęcenie do wdrożenia idei niemarnowania żywności oraz kreatywnego podejścia do sztuki kulinarnej z wykorzystaniem produktów, które pozostały z poprzednich posiłków czy zakupów. Stwórzcie danie – przepis oraz zdjęcia i prześlijcie je na adres kulinaria@nikidw.edu.pl. Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać do dnia 24 marca br. Szczegółowe informacje dostępne są na...

czytaj dalej
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu. Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy...

czytaj dalej
Zapraszamy na szkolenia on-line w zakresie operacji grantowych

Zapraszamy na szkolenia on-line w zakresie operacji grantowych

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantóww ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”, serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD do udziału w szkoleniach on-line dotyczących informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantów Nr 1/2021/G

w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają...

czytaj dalej

Zaproszenie do składnia ofert

                                                                        Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”. Zamówienie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014 - 2020. I. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi...

czytaj dalej
Kurs dla Początkujących Pszczelarzy

Kurs dla Początkujących Pszczelarzy

W ubiegłym roku współpracowaliśmy z przedstawicielem Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w zakresie edukacji ekologicznej dla dzieci nt. roli pszczół w środowisku naturalnym i życiu człowieka. A teraz dorosłym pasjonatom i amatorom pszczelarstwa gorąco polecamy udział w ciekawym przedsięwzięciu.

czytaj dalej
Konferencja on-line pn. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. wody.”

Konferencja on-line pn. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. wody.”

UWAGA MIESZKAŃCY OBSZARU LGD „ZIELONE SIOŁO” !!!Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich (w szczególności rolników zainteresowanych poprawą retencji wodnej i ochroną upraw przed skutkami suszy), doradców, przedstawicieli instytucji kształtujących zasoby wodne na obszarach rolniczych oraz lokalnych samorządów na bezpłatną konferencję on-line pn. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. wody. Racjonalne gospodarowanie zasobami...

czytaj dalej
Wpisz się na Mapę Aktywności Społecznych

Wpisz się na Mapę Aktywności Społecznych

Mapa jest narzędziem internetowym opracowanym w ramach projektu pn. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”, realizowanego w roku 2020 w ramach zadania publicznego Województwa Mazowieckiego, którego uczestnikiem była LGD „ZIELONE SIOŁO”. Mapa Aktywności Społecznych służy zbieraniu i publikowaniu informacji na temat sektora społecznego z obszaru Północno-Wschodniego Mazowsza. Opublikowane dane poprawią wzajemną komunikację pomiędzy lokalnymi organizacjami i liderami...

czytaj dalej
Skip to content