Otrzymaliśmy dotację na zakup sprzętu komputerowego

Otrzymaliśmy dotację na zakup sprzętu komputerowego

Z radością informujemy, że w otwartym konkursie ofert Województwa Mazowieckiego wybrano ofertę LGD „ZIELONE SIOŁO” na realizację zadania publicznego pn. „Finanse i księgowość w organizacjach”. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 5.793,37 zł zakupiliśmy sprzęt komputerowy, który pozwoli na organizację szeregu przedsięwzięć tj. szkolenia, konferencje i spotkania informacyjne dla przedstawicielek KGW, grup nieformalnych oraz stowarzyszeń z obszaru działania LGD „ZIELONE...

czytaj dalej
Spotkanie fokusowe

Spotkanie fokusowe

We wtorek 29 listopada 2022 r. w trybie zdalnym odbyło się spotkanie fokusowe z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz członkami Zarządu w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Moderator spotkania p. Piotra Sadłocha przedstawił wyniki spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru LGD przeprowadzonych w gminach członkowskich w I połowie października br. oraz ankiet konsultacyjnych. Przybliżył zakresy...

czytaj dalej
Wizyta na obszarze LGD „Radviliškio lyderis” na Litwie

Wizyta na obszarze LGD „Radviliškio lyderis” na Litwie

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym”, w dniach 16-20 listopada br. uczestniczyliśmy w konferencji otwierającej projekt na Litwie połączonej z wizytą studyjną na obszarze LGD „Radviliškio lyderis”. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz sektora gospodarczego z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz LGD „Zaścianek Mazowsza” - partnerów projektu. Program pobytu na obszarze LGD z...

czytaj dalej
„Chrońmy pszczoły” – warsztatowe spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie

„Chrońmy pszczoły” – warsztatowe spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie

W ramach realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiegow obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, w dniu 9 listopada br. zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjno-plastyczne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie. O życiu i roli pszczół w środowisku naturalnym oraz pracy w pasiece opowiadali Małgorzata i Grzegorz Kruk z pracowni DeMargot z Józefowa.             Podczas...

czytaj dalej
Ankieta konsultacyjna

Ankieta konsultacyjna

Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety on-line mającej na celu zidentyfikowanie najważniejszych problemów i wyznaczenie głównych kierunków rozwoju obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”. Ankietę można wypełnić do dnia 26.10.2022 r. Ankieta w wersji papierowej dostępna jest również w Biurze LGD przy ul. L. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej....

czytaj dalej
Otwarcie Punktu konsultacji społecznych w sprawie budowania LSR

Otwarcie Punktu konsultacji społecznych w sprawie budowania LSR

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” przy ul. L. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej, uruchomiony został PUNKT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO”. Punkt konsultacyjny umożliwi lokalnej społeczności stały dostęp do informacji na temat postępu prac nad tworzeniem LSR. Pracownik Biura LGD udzielać będzie informacjint. tworzenia Strategii, harmonogramu prac oraz aktualnych...

czytaj dalej
Rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych

Rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych

Dzisiaj rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych służących budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023-2027. Na spotkaniu 3 października br. w Urzędzie Gminy Brok, a następnie w Urzędzie Gminy w Wąsewie spotkali się przedstawiciele lokalnych społeczności – przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele sektora gospodarczego. Spotkania rozpoczęły się od krótkiej prezentacji projektów zrealizowanych na terenie gminy z udziałem środków...

czytaj dalej
Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące nowej LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące nowej LSR na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania "ZIELONE SIOŁO" rozpoczyna prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru obejmującego: - gminę miejsko-wiejską Brok, - gminy wiejskie: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne, Brańszczyk.W związku z powyższym w terminie 3 - 8 października br. odbędzie się cykl spotkań konsultacyjnych mających na celu poznanie głównych problemów i potrzeb...

czytaj dalej
Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zakrzewie-Kopijkach

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zakrzewie-Kopijkach

W niedzielne popołudnie 25 września br. Prezes Zarządu Adriana Rukat miała przyjemność uczestniczyć w Pikniku, w związku z uroczystym otwarciem wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Zakrzewie-Kopijkach. Dziękujemy Pani Wójt Urszuli Wołosiewicz za zaproszenie na to ważne dla lokalnej społeczności wydarzenie. Świetlica po termomodernizacji i gruntownym remoncie prezentuje się niezwykle imponująco. Zyskała nowy charakter i funkcjonalność. Za pośrednictwem LGD "ZIELONE SIOŁO", KGW "Zakrzewiacy"...

czytaj dalej
Jarmarkiem „Nasze Dziedzictwo” w Wąsewie otworzyliśmy realizację projektu współpracy

Jarmarkiem „Nasze Dziedzictwo” w Wąsewie otworzyliśmy realizację projektu współpracy

W dniach 14-16 sierpnia br. rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym”, realizowanego w partnerstwie z LGD “Radviliškio lyderis” z Litwy oraz LGD „Zaścianek Mazowsza” z Troszyna. W niedzielę w godzinach popołudniowych przywitaliśmy delegację z Litwy, którzy zamieszkali w Ośrodku Agroturystycznym BINDUGA w Broku. Po wspólnym obiedzie podczas przejażdżki bryczką po Broku Danuta Jabłonka Grabowska z...

czytaj dalej
Skip to content