Podsumowanie opracowanej LSR na lata 2023-2027

Podsumowanie opracowanej LSR na lata 2023-2027

W dniu 22 maja 2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gmin członkowskich LGD „ZIELONE SIOŁO” i członkami Zarządu dotyczące budowania nowej LSR na lata 2023-2027. Spotkanie miało na celu podsumowanie opracowanego Planu działania określającego realizację kamieni milowych i wskaźników wdrażania dla poszczególnych przedsięwzięć w nowej LSR. Rozmawialiśmy również na temat wysokości dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych oraz zakresu...

czytaj dalej
Zwołanie Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

Zwołanie Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

W związku z ukończonymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”, na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” z dnia 29 grudnia 2015 r. uprzejmie informuję, że w dniu  31 maja 2023 r. (środa) o godz. 10.00 w sali...

czytaj dalej
Spotkanie dotyczące budowania LSR na lata 2023 – 2027

Spotkanie dotyczące budowania LSR na lata 2023 – 2027

W środę 10 maja 2023 r. po raz kolejny spotkaliśmy się z mieszkańcami obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” w sprawie budowania nowej LSR na lata 2023-2027. Tym razem rozmawialiśmy na temat harmonogramu osiągania poszczególnych celów i wskaźników wdrażania Strategii oraz kamieni milowych realizacji LSR. Planujemy, że pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w II połowie 2024 r. Nabór ten będzie dotyczył koncepcji Smart Village, których opracowanie przez samorządy będzie docelowo...

czytaj dalej
Zgłosiliśmy potrawy i wypieki na Konkurs o Laur Marszałka

Zgłosiliśmy potrawy i wypieki na Konkurs o Laur Marszałka

Tradycyjnie, jak co roku LGD „ZIELONE SIOŁO” zgłosiła potrawy i wypieki przygotowane przez producentów tradycyjnej żywności z obszaru LGD na Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. Do XVI edycji Konkursu za rok 2022 zgłosiliśmy następujące wyroby: - Bułkę drożdzową p. Anny Stpiczyńskiej z miejscowości Tymianki-Moderki (gm. Boguty-Pianki), - Miód słonecznikowy p. Tomasza Dąbrowskiego z „Pasieki nad Bugiem” w Kiełczewie (gm. Małkinia Górna), - Sodaki KGW w Tymiankach Buciach (gm....

czytaj dalej
Kolejne spotkanie dla mieszkańców dotyczące budowania nowej LSR na lata 2023-2027

Kolejne spotkanie dla mieszkańców dotyczące budowania nowej LSR na lata 2023-2027

24 kwietnia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie dla mieszkańców dotyczące budowania nowej LSR na lata 2023-2027. Tym razem podsumowaliśmy „Ankietę potrzeb” wypełnioną przez ludzi młodych (do 25 lat) oraz Fiszki projektowe przesłane przez organizacje pozarządowe. Najbardziej potrzebną i oczekiwaną przez młodzież inwestycją w ich miejscowościach jest budowa altany z miejscem na ognisko/grill/spotkania oraz budowa boiska sportowego. Z kolei organizacje pozarządowe w nowym okresie programowania...

czytaj dalej
FISZKA PROJEKTOWA dla organizacji pozarządowych

FISZKA PROJEKTOWA dla organizacji pozarządowych

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy do wypełnienia fiszki projektowej mającej na celu zebranie propozycji/pomysłów na realizację projektów społecznych w nowym okresie programowania. Fiszka w wersji papierowej dostępna jest również w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej.

czytaj dalej
Trwają prace nad nową LSR na lata 2023-2027

Trwają prace nad nową LSR na lata 2023-2027

W dniu 27 marca br. przeprowadziliśmy kolejne spotkanie z ekspertem świadczącym wsparcie przy opracowywaniu naszego dokumentu strategicznego. Rozmawialiśmy na temat grup defaworyzowanych na obszarze Stowarzyszenia, które zostały określone w wyniku konsultacji społecznych. Najbardziej potrzebującymi wsparcia są osoby młode, seniorzy oraz niepełnosprawni i ich opiekunowie. Wobec powyższego opracowaliśmy „Ankietę potrzeb” skierowaną do ludzi młodych (do 25 lat) i seniorów. Ponadto dyskutowaliśmy...

czytaj dalej
Druga wizyta studyjna u partnera litewskiego LGD „Radwiliszki”

Druga wizyta studyjna u partnera litewskiego LGD „Radwiliszki”

W czwartkowe popołudnie wróciliśmy do Polski pełni wrażeń i dobrych wspomnień. Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie mieszkańców partnerskich LGD - „ZIELONE SIOŁO” i „Zaścianek Mazowsza” z projektami zrealizowanymi na terenie Litwy na obszarze LGD „Radwiliszki”. Środę 15 marca 2023 r., rozpoczęliśmy projektami społeczności wiejskiej Kutiszkju z zakresu infrastruktury rekreacyjnej oraz przedsiębiorczości społecznej. Zakup drukarskich ploterów pozwala organizacji na świadczenie usług...

czytaj dalej
Przeprowadziliśmy warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR 2022 r.

Przeprowadziliśmy warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR 2022 r.

W związku z corocznym obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, w dniu 7 marca br. odbył się w trybie zdalnym warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie w 2022 roku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, pracownicy Biura oraz mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO. Spotkanie miało na celu bieżącą analizę procesu wdrażania LSR, ocenę...

czytaj dalej
Skip to content