Wdrażanie LSR w latach 2016-2023

Wdrażanie LSR w latach 2016-2023

W związku z obecnie zakończoną realizacją naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacjiw ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, w dniu 19 października br.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów członkowskich LGD „ZIELONE SIOŁO”. Prezes Zarządu p. Adriana Rukat przedstawiła stan wykorzystania środków zakontraktowanych na poszczególne przedsięwzięcia przez JST i mieszkańców w gminach...

czytaj dalej
Złożyliśmy nową Strategię LGD „Zielone Sioło” do Urzędu Marszałkowskiego

Złożyliśmy nową Strategię LGD „Zielone Sioło” do Urzędu Marszałkowskiego

Nowa Strategia LGD „ZIELONE SIOŁO” na lata 2023-2027 w dniu 06.06 została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W nowym okresie programowania realizacja przedsięwzięć będzie dotyczyła rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz wzmocnienia zaangażowania społecznego w rozwój lokalny i włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ludzi młodych, seniorów oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dziękujemy...

czytaj dalej
Podsumowanie opracowanej LSR na lata 2023-2027

Podsumowanie opracowanej LSR na lata 2023-2027

W dniu 22 maja 2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gmin członkowskich LGD „ZIELONE SIOŁO” i członkami Zarządu dotyczące budowania nowej LSR na lata 2023-2027. Spotkanie miało na celu podsumowanie opracowanego Planu działania określającego realizację kamieni milowych i wskaźników wdrażania dla poszczególnych przedsięwzięć w nowej LSR. Rozmawialiśmy również na temat wysokości dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych oraz zakresu...

czytaj dalej
Spotkanie dotyczące budowania LSR na lata 2023 – 2027

Spotkanie dotyczące budowania LSR na lata 2023 – 2027

W środę 10 maja 2023 r. po raz kolejny spotkaliśmy się z mieszkańcami obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” w sprawie budowania nowej LSR na lata 2023-2027. Tym razem rozmawialiśmy na temat harmonogramu osiągania poszczególnych celów i wskaźników wdrażania Strategii oraz kamieni milowych realizacji LSR. Planujemy, że pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w II połowie 2024 r. Nabór ten będzie dotyczył koncepcji Smart Village, których opracowanie przez samorządy będzie docelowo...

czytaj dalej
Kolejne spotkanie dla mieszkańców dotyczące budowania nowej LSR na lata 2023-2027

Kolejne spotkanie dla mieszkańców dotyczące budowania nowej LSR na lata 2023-2027

24 kwietnia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie dla mieszkańców dotyczące budowania nowej LSR na lata 2023-2027. Tym razem podsumowaliśmy „Ankietę potrzeb” wypełnioną przez ludzi młodych (do 25 lat) oraz Fiszki projektowe przesłane przez organizacje pozarządowe. Najbardziej potrzebną i oczekiwaną przez młodzież inwestycją w ich miejscowościach jest budowa altany z miejscem na ognisko/grill/spotkania oraz budowa boiska sportowego. Z kolei organizacje pozarządowe w nowym okresie programowania...

czytaj dalej
FISZKA PROJEKTOWA dla organizacji pozarządowych

FISZKA PROJEKTOWA dla organizacji pozarządowych

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy do wypełnienia fiszki projektowej mającej na celu zebranie propozycji/pomysłów na realizację projektów społecznych w nowym okresie programowania. Fiszka w wersji papierowej dostępna jest również w Biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej.

czytaj dalej
Trwają prace nad nową LSR na lata 2023-2027

Trwają prace nad nową LSR na lata 2023-2027

W dniu 27 marca br. przeprowadziliśmy kolejne spotkanie z ekspertem świadczącym wsparcie przy opracowywaniu naszego dokumentu strategicznego. Rozmawialiśmy na temat grup defaworyzowanych na obszarze Stowarzyszenia, które zostały określone w wyniku konsultacji społecznych. Najbardziej potrzebującymi wsparcia są osoby młode, seniorzy oraz niepełnosprawni i ich opiekunowie. Wobec powyższego opracowaliśmy „Ankietę potrzeb” skierowaną do ludzi młodych (do 25 lat) i seniorów. Ponadto dyskutowaliśmy...

czytaj dalej
Podsumowanie złożonych przez Gminy „Fiszek projektów inwestycyjnych”

Podsumowanie złożonych przez Gminy „Fiszek projektów inwestycyjnych”

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem LSR na lata 2023 – 2027 dla LGD „ZIELONE SIOŁO”, w dniu 2 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów członkowskich LGD „ZIELONE SIOŁO”. Spotkanie z udziałem p. Piotra Sadłochy świadczącego wsparcie eksperckie dla naszej LGD w opracowaniu LSR na nową perspektywę finansową miało na celu podsumowanie złożonych przez Gminy fiszek projektowych, które zostały...

czytaj dalej
Skip to content