LSR

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 - pobierz Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 - pobierz Harmonogram naboru wniosków - pobierzProcedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - pobierzRegulamin Rady - pobierzRegulamin Rady - Załączniki:Oświadczenie o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektach - pobierzOświadczenie o bezstronności - pobierzKarta oceny operacji na zgodność z LSR - pobierzKarta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla...

czytaj dalej
Skip to content