Spotkanie dla organizacji pozarządowych

16 marca 2024 | Aktualności

Skąd pozyskać środki na realizację lokalnych inicjatyw służących aktywizacji, podnoszeniu wiedzy i kompetencji, realizacji działań statutowych
w organizacji? Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? Jakie błędy najczęściej popełniają NGO podczas pisania wniosków? Na te pytania uczestnicy spotkania zorganizowanego we współpracy LGD „ZIELONE SIOŁO” i Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce uzyskali odpowiedzi 14 marca br. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Komorowa. Animator i trener organizacji pozarządowych – Łukasz Wachowski przedstawił główne założenia działalności MOWES oraz możliwości współpracy na rzecz lokalnych społeczności. Przybliżył uczestnikom źródła pozyskiwania przez organizacje pozarządowe funduszy zewnętrznych służących finansowaniu lokalnych działań społecznych. Zapoznał także uczestników z aktualnymi konkursami. Ponadto, omówił:

  • zasady poprawnego sporządzenia oferty na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”, na zakup sprzętu i wyposażenia do stworzenia zaplecza technicznego,
  • program Mazowsze Lokalnie 2024 na mikrodotacje wspierające inicjatywy oddolne i rozwój organizacji,
  • program Fundusz Inicjatyw Społecznych na promocję działalności społecznej i aktywizację.

Prezes Zarządu Adriana Rukat przedstawiła możliwości pozyskania grantów w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 przez organizacje pozarządowe.

Dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Komorowa za udostępnienie sali i pomoc organizacyjną. Mamy nadzieję, że zdobyta przez uczestników wiedza zostanie praktycznie wykorzystana i przyczyni się do rozwoju organizacji.

Linki do stron o konkursach dla organizacji pozarządowych:

www.dialog.mazovia.pl

https://mazowieckaaktywacja.org.pl/

https://fundusze.ngo.pl/

https://mazowszelokalnie.pl/

https://www.fundacja.bgk.pl/

https://www.fundacja.pzu.pl

https://niw.gov.pl

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content