Zapraszamy na Spotkanie sieciujące pn. „Aktywizacja społeczna i rozwój współpracy w środowiskach lokalnych”,

8 marca 2024 | Aktualności, Aktywizacja i Integracja

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ostrołęce prowadzony przez Fundację „Fundusz Współpracy” serdecznie zapraszają przedstawicielki i przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych i sołectw z powiatu ostrowskiego zainteresowanych wsparciem w rozwoju swojej działalności oraz współpracą na rzecz rozwoju lokalnej społeczności na Spotkanie sieciujące pn. „Aktywizacja społeczna i rozwój współpracy w środowiskach lokalnych”, które odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) w godz. 15.00-17.00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Komorowa, ul. Bociańskiego 16, 07-310 Komorowo

W programie:

  • wymiana doświadczeń i informacji o działaniach podejmowanych przez uczestników spotkania;
  • przedstawienie oferty Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;
  • omówienie możliwości pozyskiwania środków na działania lokalne i rozwój organizacji;
  • przegląd aktualnych konkursów dotacyjnych dla organizacji, w tym programu Mazowsze Lokalnie oraz konkursów Samorządu Województwa Mazowieckiego i in.;

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr  tel.: +48 602 778 363 lub mailowo na adres: lgd@zielonesiolo.pl

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Aktywizacja i Integracja
Skip to content