Zapraszamy na szkolenia w ramach Projektów grantowych

W związku z trwającym naborem wniosków o powierzenie grantóww ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line dotyczących informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji...

czytaj dalej
Trwa realizacja grantów powierzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

Trwa realizacja grantów powierzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

Kolejne wydarzenie z udziałem zakupionego sprzętu i wyposażenia, w ramach projektu grantowego LGD „ZIELONE SIOŁO” pn. „Nasze wspólne dziedzictwo / I” zrealizowało Koło Gospodyń Wiejskich „Pętkowiacy” w Pętkowie Wielkim. Zakupione do świetlicy wiejskiej stoły i krzesła oraz stół do tenisa pozwoliły na zorganizowanie turnieju tenisa stołowego połączonego ze spotkaniem dotyczącym historii Pętkowa Wielkiego oraz losów jego mieszkańców. Zwieńczeniem imprezy było ognisko i wspólne pieczenie...

czytaj dalej
Pierwsze umowy o powierzenie grantów podpisane!!!

Pierwsze umowy o powierzenie grantów podpisane!!!

W dniu 27 sierpnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąsewie zorganizowaliśmy uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów na realizację projektu grantowego pn. „Nasze wspólne dziedzictwo / I” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na łączną kwotę 71.846,00 zł. W imieniu LGD „ZIELONE SIOŁO” umowy z Grantobiorcami podpisali Prezes Zarządu Adriana Rukat oraz Wiceprezes Grzegorz...

czytaj dalej
Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 1/2021/G o udzielenie pomocy w ramach projektu grantowego

Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 1/2021/G o udzielenie pomocy w ramach projektu grantowego

W dniu 19 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/...

czytaj dalej
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantów Nr 1/2021/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantów Nr 1/2021/G

w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają...

czytaj dalej
Skip to content