Mamy pierwsze efekty realizacji trzeciego Projektu Grantowego

Mamy pierwsze efekty realizacji trzeciego Projektu Grantowego

Dobiega końca realizacja zadania grantowego pn. „Nasze wspólne dziedzictwo / III” polegającego na zakupie wyposażenia, sprzętu lub niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej do miejsc służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, a także promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne. Łączna wartość projektu to ponad 288 tys. zł. Przyznana grantobiorcom pomoc pozwoli lokalnej społeczności na obszarze LGD organizować wydarzenia...

czytaj dalej
Umowa na realizację trzeciego projektu grantowego podpisana

Umowa na realizację trzeciego projektu grantowego podpisana

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 grudnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Prezes Zarządu Adriana Rukat oraz Wiceprezes Aneta Majewska podpisały umowę na realizację trzeciego projektu grantowego pn. „Nasze wspólne dziedzictwo/III” w ramach LSR na lata 2014-2020 na łączną kwotę 288.439,00 zł. Wybrani do realizacji grantów, Grantobiorcy z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” będą mogli zakupić m.in. sprzęt AGD, wyposażenie kuchenne, meble, sprzęt sportowo-rekreacyjny...

czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenia w ramach Projektów grantowych

W związku z trwającym naborem wniosków o powierzenie grantóww ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line dotyczących informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji...

czytaj dalej
Trwa realizacja grantów powierzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

Trwa realizacja grantów powierzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

Kolejne wydarzenie z udziałem zakupionego sprzętu i wyposażenia, w ramach projektu grantowego LGD „ZIELONE SIOŁO” pn. „Nasze wspólne dziedzictwo / I” zrealizowało Koło Gospodyń Wiejskich „Pętkowiacy” w Pętkowie Wielkim. Zakupione do świetlicy wiejskiej stoły i krzesła oraz stół do tenisa pozwoliły na zorganizowanie turnieju tenisa stołowego połączonego ze spotkaniem dotyczącym historii Pętkowa Wielkiego oraz losów jego mieszkańców. Zwieńczeniem imprezy było ognisko i wspólne pieczenie...

czytaj dalej
Pierwsze umowy o powierzenie grantów podpisane!!!

Pierwsze umowy o powierzenie grantów podpisane!!!

W dniu 27 sierpnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąsewie zorganizowaliśmy uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów na realizację projektu grantowego pn. „Nasze wspólne dziedzictwo / I” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na łączną kwotę 71.846,00 zł. W imieniu LGD „ZIELONE SIOŁO” umowy z Grantobiorcami podpisali Prezes Zarządu Adriana Rukat oraz Wiceprezes Grzegorz...

czytaj dalej
Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 1/2021/G o udzielenie pomocy w ramach projektu grantowego

Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 1/2021/G o udzielenie pomocy w ramach projektu grantowego

W dniu 19 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/...

czytaj dalej
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantów Nr 1/2021/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantów Nr 1/2021/G

w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają...

czytaj dalej
Skip to content