Dokumenty

 • Statut Stowarzyszenia – pobierz
 • Regulamin Walnego Zebrania Członków – pobierz
 • Regulamin Zarządu – pobierz
 • Regulamin Rady LGD – pobierz
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022 – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023 – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2024 – pobierz
 • Wykorzystanie środków finansowych na funkcjonowanie LGD „ZIELONE SIOŁO” – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2008 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2009 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2010 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2011 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2012 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2013 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2014 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2015 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2016 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2017 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2018 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2019 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2020 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2021 r. – pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” w 2022 r. – pobierz
 • Lista członków Stowarzyszenia – pobierz
 • Zasady udostępniania i używania logo LGD „ZIELONE SIOŁO” – pobierz
 • Raport z ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020 – pobierz

Skip to content