Historia Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło”

Pierwsza inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu ostrowskiego pojawiała się w 2007 roku, natomiast zebranie założycielskie, które doprowadziło do zawiązania się Lokalnej Grupy Działania  odbyło się w dniu 14 marca 2008 r. Brało w nim udział 22 osoby. Na zebraniu przyjęty został statut Lokalnej Grupy Działania, wybrano Komitet Założycielski, który uprawniono do podjęcia czynności rejestracyjnych, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Wpis do KRS...

czytaj dalej
Skip to content