Nabory wniosków – Dokumenty

1 stycznia 2001 | Nabory Dokumenty, Nabory wniosków

 • Harmonogram naboru wnioskówpobierz
 • Karta oceny operacji na zgodność z LSRpobierz
 • Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyborupobierz
 • Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSRpobierz
 • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowychpobierz
  • Załącznik 1 – Oświadczenie bezstronnościpobierz
  • Załącznik 2 – Wniosek o powierzenie grantupobierz
  • Załącznik 3 – Karta zgodności z PROWpobierz
  • Załącznik 4 – Karta oceny wstępnejpobierz
  • Załącznik 5 – Karta oceny na zgodność z LSRpobierz
  • Załącznik 6 – Karta według kryteriów wyboru dla Przedsięwzięcia 3 – Grantypobierz
  • Załącznik 7 – Umowa o powierzenie grantupobierz
  • Załącznik 8 – Wniosek o zaliczkępobierz
  • Załącznik 9 – Wniosek o rozliczenie grantupobierz
  • Załącznik 10 – Sprawozdanie – pobierz
 • Ankieta monitorująca postęp realizacji LSRpobierz

Podobne artykuły w kategorii Nabory Dokumenty | Nabory wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.).

czytaj dalej
Skip to content