Druga wizyta studyjna u partnera litewskiego LGD „Radwiliszki”

Druga wizyta studyjna u partnera litewskiego LGD „Radwiliszki”

W czwartkowe popołudnie wróciliśmy do Polski pełni wrażeń i dobrych wspomnień. Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie mieszkańców partnerskich LGD - „ZIELONE SIOŁO” i „Zaścianek Mazowsza” z projektami zrealizowanymi na terenie Litwy na obszarze LGD „Radwiliszki”. Środę 15 marca 2023 r., rozpoczęliśmy projektami społeczności wiejskiej Kutiszkju z zakresu infrastruktury rekreacyjnej oraz przedsiębiorczości społecznej. Zakup drukarskich ploterów pozwala organizacji na świadczenie usług...

czytaj dalej
Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej na Litwie

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej na Litwie

W związku z realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym” realizowanego w partnerstwie z LGD „Radviliškio lyderis” z Litwy oraz LGD „Zaścianek Mazowsza” z Troszyna informujemy, że w dniach 14-16 marca 2023 r. organizujemy wyjazd studyjny na Litwę. Wizyta studyjna ma na celu m.in. poznanie i promocję dobrych praktyk wdrażanych na obszarze LGD „Radviliškio lyderis”, wymianę doświadczeń i wiedzy w obszarze...

czytaj dalej
Otrzymaliśmy dotację na zakup sprzętu komputerowego

Otrzymaliśmy dotację na zakup sprzętu komputerowego

Z radością informujemy, że w otwartym konkursie ofert Województwa Mazowieckiego wybrano ofertę LGD „ZIELONE SIOŁO” na realizację zadania publicznego pn. „Finanse i księgowość w organizacjach”. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 5.793,37 zł zakupiliśmy sprzęt komputerowy, który pozwoli na organizację szeregu przedsięwzięć tj. szkolenia, konferencje i spotkania informacyjne dla przedstawicielek KGW, grup nieformalnych oraz stowarzyszeń z obszaru działania LGD „ZIELONE...

czytaj dalej
Wizyta na obszarze LGD „Radviliškio lyderis” na Litwie

Wizyta na obszarze LGD „Radviliškio lyderis” na Litwie

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym”, w dniach 16-20 listopada br. uczestniczyliśmy w konferencji otwierającej projekt na Litwie połączonej z wizytą studyjną na obszarze LGD „Radviliškio lyderis”. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz sektora gospodarczego z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz LGD „Zaścianek Mazowsza” - partnerów projektu. Program pobytu na obszarze LGD z...

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w Konferencji i wizycie studyjnej na Litwie

W związku z realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym” realizowanego w partnerstwie z LGD „Radviliškio lyderis” z Litwy oraz LGD „Zaścianek Mazowsza” z Troszyna informujemy, że w dniach 16-20 listopada 2022 r. organizujemy wyjazd na Litwę. Program wizyty przewiduje Konferencję otwierającą projekt po stronie partnera litewskiego oraz wizytę u lokalnych przedsiębiorców z obszaru LGD „Radviliškio lyderis”. Zapraszamy...

czytaj dalej
Jarmarkiem „Nasze Dziedzictwo” w Wąsewie otworzyliśmy realizację projektu współpracy

Jarmarkiem „Nasze Dziedzictwo” w Wąsewie otworzyliśmy realizację projektu współpracy

W dniach 14-16 sierpnia br. rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym”, realizowanego w partnerstwie z LGD “Radviliškio lyderis” z Litwy oraz LGD „Zaścianek Mazowsza” z Troszyna. W niedzielę w godzinach popołudniowych przywitaliśmy delegację z Litwy, którzy zamieszkali w Ośrodku Agroturystycznym BINDUGA w Broku. Po wspólnym obiedzie podczas przejażdżki bryczką po Broku Danuta Jabłonka Grabowska z...

czytaj dalej
Trwa realizacja grantów powierzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

Trwa realizacja grantów powierzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

Kolejne wydarzenie z udziałem zakupionego sprzętu i wyposażenia, w ramach projektu grantowego LGD „ZIELONE SIOŁO” pn. „Nasze wspólne dziedzictwo / I” zrealizowało Koło Gospodyń Wiejskich „Pętkowiacy” w Pętkowie Wielkim. Zakupione do świetlicy wiejskiej stoły i krzesła oraz stół do tenisa pozwoliły na zorganizowanie turnieju tenisa stołowego połączonego ze spotkaniem dotyczącym historii Pętkowa Wielkiego oraz losów jego mieszkańców. Zwieńczeniem imprezy było ognisko i wspólne pieczenie...

czytaj dalej
Podpisaliśmy umowę partnerską o współpracy ponadnarodowej

Podpisaliśmy umowę partnerską o współpracy ponadnarodowej

W dniu 11 listopada, w którym uroczyście wspominamy odzyskanie przez Polskę 🇵🇱niepodległości, przedstawiciele partnerskich Lokalnych Grup Działania, przypieczętowali nawiązanie współpracy podpisując umowę partnerską o współpracy ponadnarodowej dla realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym”. Umowę w imieniu LGD „ZIELONE SIOŁO” - Koordynatora krajowego projektu podpisała Adriana Rukat - Prezes Zarządu, w imieniu Litewskiej...

czytaj dalej
Pierwsze umowy o powierzenie grantów podpisane!!!

Pierwsze umowy o powierzenie grantów podpisane!!!

W dniu 27 sierpnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąsewie zorganizowaliśmy uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów na realizację projektu grantowego pn. „Nasze wspólne dziedzictwo / I” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na łączną kwotę 71.846,00 zł. W imieniu LGD „ZIELONE SIOŁO” umowy z Grantobiorcami podpisali Prezes Zarządu Adriana Rukat oraz Wiceprezes Grzegorz...

czytaj dalej
Skip to content