Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące nowej LSR na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” rozpoczyna prace nad przygotowaniem nowej...