LSR

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015pobierz


Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020pobierz

 • Harmonogram naboru wnioskówpobierz
 • Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSRpobierz
 • Regulamin Radypobierz
 • Regulamin Rady – Załączniki:
 • Oświadczenie o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektachpobierz
 • Oświadczenie o bezstronnościpobierz
 • Karta oceny operacji na zgodność z LSRpobierz
 • Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla Przedsięwzięcia 1pobierz
 • Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla Przedsięwzięcia 2pobierz
 • Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla Przedsięwzięcia 3B (Granty)pobierz
 • Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla Przedsięwzięcia 4pobierz
 • Rejestr interesów członków Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”pobierz
 • Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania zmiany kryteriówpobierz
 • Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biurapobierz
 • Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGDpobierz
 • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowychpobierz
 • Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania zmiany kryteriówpobierz

Umowa ramowa 2016-2023pobierz

 • Aneks Nr 1 do umowy ramowejpobierz
 • Aneks Nr 2 do umowy ramowejpobierz
 • Aneks Nr 3 do umowy ramowejpobierz
 • Aneks Nr 4 do umowy ramowejpobierz
 • Aneks Nr 5 do umowy ramowejpobierz
 • Aneks Nr 6 do umowy ramowejpobierz
 • Aneks Nr 7 do umowy ramowejpobierz
 • Aneks Nr 8 do umowy ramowejpobierz
 • Umowa Ramowa – Załączniki:
 • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowychpobierz
 • Załącznik 1 – Oświadczenie bezstronnościpobierz
 • Załącznik 2 – Wniosek o powierzenie grantupobierz
 • Załącznik 3 – Karta zgodności z PROWpobierz
 • Załącznik 4 – Karta oceny wstępnejpobierz
 • Załącznik 5 – Karta oceny na zgodność z LSRpobierz
 • Załącznik 6 – Karta według kryteriów wyboru dla Przedsięwzięcia 3 – Grantypobierz
 • Załącznik 7 – Umowa o powierzenie grantupobierz
 • Załącznik 8 – Wniosek o rozliczenie grantupobierz
 • Załącznik 9 – Sprawozdaniepobierz

Skip to content