Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 2/2022

Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 2/2022

W dniu 19 września br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności...

czytaj dalej
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają...

czytaj dalej

Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2022

W dniu 7 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i...

czytaj dalej
Nabór wniosków zakończony !!!

Nabór wniosków zakończony !!!

W dniu 6 maja zakończył się nabór wniosków na rozwój infrastruktury społecznej i drogowej, trwający od 19 kwietnia do 6 maja. Nabór dedykowany był projektom służącym: rozwojowi ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,budowie lub przebudowie publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla...

czytaj dalej
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Nr 1/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Nr 1/2022

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4)„Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają...

czytaj dalej
Skip to content