Wizyta studyjna na Litwie

20 lutego 2024 | Aktywizacja i Integracja

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Tarptautiniai solidarumo projektai” z Wilna, w dniach 7-9 lutego br. uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej na Litwie połączonej z konferencją pn. „Podobieństwa litewskiej i polskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie
2014-2020”. Wyjazd miał na celu poznanie projektów zrealizowanych na obszarze litewskich Lokalnych Grup Działania z udziałem środków PROW 2014-2020. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele JST oraz organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Pierwszego dnia w środę, w drodze na Litwę zajechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej, gdzie odwiedziliśmy zabytkową Kaplicę
z 1872 r. z cudownym obrazem MB Studzienicznej. W godzinach popołudniowych dotarliśmy do Druskiennik, a wieczorem wybraliśmy się na spacer. To urokliwe miasto położone nad brzegiem Niemna od kilkuset lat jest znanym i popularnym uzdrowiskiem na Litwie. Podczas spaceru mieliśmy okazję zobaczyć pomnik wybitnego kompozytora i malarza Mikołajusa Ciurlionisa, który spędził w Druskiennikach swoje dzieciństwo, Kościół Matki Boskiej Szkaplernej z początku XIX w., zabytkową Willę Kiersnowskich, łukowy mostek dla pieszych u ujścia rzeki Rotniczanki oraz ulubione miejsce odpoczynku Józefa Piłsudskiego, który w latach 1924-1931 przebywał w Druskiennikach. Na zakończenie udaliśmy się do „Źródełka piękności”,
z którego jak głosi legenda, tryskająca woda ma właściwości odmładzające.

Drugi dzień wizyty poświęcony był międzynarodowej konferencji współpracy, w której uczestniczyliśmy wspólnie z przedstawicielami LGD z Litwy: Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija – Dzūkijos VVG Kelmės krašto partnerystės VVG Druskininkų Vietos Veiklos GRUPĖ oraz LGD „Pólnocne Mazowsze”. Partnerzy projektu mieli okazję zaprezentować swoje Stowarzyszenia i pochwalić się projektami zrealizowanym w perspektywie unijnej 2014-2020. Prezentacji na temat działalności LGD „ZIELONE SIOŁO” dokonała Prezes Zarządu p. Adriana Rukat, która przedstawiła walory przyrodnicze, kulturowe, dziedzictwo kulinarne naszego obszaru oraz omówiła działania promocyjne i szkoleniowe na rzecz aktywizacji mieszkańców. Prezentacja dotyczyła przede wszystkim przykładów zrealizowanych projektów z zakresu przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i drogowej, projektów grantowych oraz projektów współpracy z udziałem środków PROW 2014-2020. Ponadto Prezes Zarządu zaprezentowała film promocyjny ukazujący zabytki oraz wydarzenia aktywujące odbywające się na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”. Muzycznym akcentem prezentacji naszego Stowarzyszenia był występ Zespołu Śpiewaczego „Nadbużanie” z Nura oraz degustacja lokalnych produktów z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Na piątek gospodarze wizyty zaplanowali prezentację projektów zrealizowanych w Rejonie Lizdijai – nazywanym litewską Wenecją, w którym znajduje się ponad sto pięćdziesiąt jezior.  Zaprezentowano ciekawy projekt lokalnej wspólnoty Veisieju, która w nowo wyremontowanym budynku utworzyła dzienne Centrum Pomocy Dzieciom. W placówce dzieci i młodzież korzysta z bezpłatnych posiłków, pomocy pedagogów i psychologów terapii sensorycznej oraz aktywnie spędza wolny czas.

Kilka kilometrów dalej zwiedziliśmy zabytkowy Kościół św. Jerzego, nazywany też Katedrą Dżukijską. W podziemiach Kościoła znajduje w krypta fundatorów Kościoła – rodziny Ogińskich, zaś przy Kościele stoi dzwonnica, w której wisi piętnastowieczny dzwon z mosiądzu.

Pobyt na Litwie zakończył się w miejscowości Vidzigailiai, którą zamieszkuje niespełna 100 osób. W Domu Kultury mieszkańcy uczestniczą w licznych projektach, na które środki finansowe pozyskuje Stowarzyszenie Starostwa Vidzigailiai. Organizowane są letnie obozy dla dzieci, spływy kajakowe oraz rozmaite zajęcia plastyczne. W ramach projektu „Komunikując się tworzymy” uczestniczyliśmy w warsztaty komponowania zapachów oraz lania świec z oleju sojowego.

Dziękujemy przedstawicielom samorządów, Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora oraz mieszkańcom obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, którzy aktywnie uczestniczyli w wyjeździe. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i poznane przykłady dobrych praktyk zaowocują w życiu lokalnych społeczności naszego obszaru.

Podobne artykuły w kategorii Aktywizacja i Integracja
Skip to content