Spotkanie fokusowe

Spotkanie fokusowe

We wtorek 29 listopada 2022 r. w trybie zdalnym odbyło się spotkanie fokusowe z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz członkami Zarządu w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Moderator spotkania p. Piotra Sadłocha przedstawił wyniki spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru LGD przeprowadzonych w gminach członkowskich w I połowie października br. oraz ankiet konsultacyjnych. Przybliżył zakresy...

czytaj dalej
Ankieta konsultacyjna

Ankieta konsultacyjna

Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety on-line mającej na celu zidentyfikowanie najważniejszych problemów i wyznaczenie głównych kierunków rozwoju obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”. Ankietę można wypełnić do dnia 26.10.2022 r. Ankieta w wersji papierowej dostępna jest również w Biurze LGD przy ul. L. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej....

czytaj dalej
Otwarcie Punktu konsultacji społecznych w sprawie budowania LSR

Otwarcie Punktu konsultacji społecznych w sprawie budowania LSR

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” przy ul. L. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej, uruchomiony został PUNKT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO”. Punkt konsultacyjny umożliwi lokalnej społeczności stały dostęp do informacji na temat postępu prac nad tworzeniem LSR. Pracownik Biura LGD udzielać będzie informacjint. tworzenia Strategii, harmonogramu prac oraz aktualnych...

czytaj dalej
Rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych

Rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych

Dzisiaj rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych służących budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023-2027. Na spotkaniu 3 października br. w Urzędzie Gminy Brok, a następnie w Urzędzie Gminy w Wąsewie spotkali się przedstawiciele lokalnych społeczności – przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele sektora gospodarczego. Spotkania rozpoczęły się od krótkiej prezentacji projektów zrealizowanych na terenie gminy z udziałem środków...

czytaj dalej
Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące nowej LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące nowej LSR na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania "ZIELONE SIOŁO" rozpoczyna prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru obejmującego: - gminę miejsko-wiejską Brok, - gminy wiejskie: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne, Brańszczyk.W związku z powyższym w terminie 3 - 8 października br. odbędzie się cykl spotkań konsultacyjnych mających na celu poznanie głównych problemów i potrzeb...

czytaj dalej
Skip to content