Dokumenty

Statut Stowarzyszenia - pobierzRegulamin Walnego Zebrania Członków - pobierzRegulamin Zarządu - pobierzRegulamin Rady LGD - pobierzRegulamin Komisji Rewizyjnej - pobierz Harmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2016 - pobierzHarmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2017 - pobierzHarmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2018 - pobierzHarmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2019 - pobierzHarmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2020 - pobierzHarmonogram...

czytaj dalej
Skip to content