Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 3/2023/G

Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 3/2023/G

W dniu 6 września br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas...

czytaj dalej
Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Nr 3/2023/G

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Nr 3/2023/G

w ramach Przedsięwzięcia 3B(P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają...

czytaj dalej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68, odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków do dofinansowania, złożonych do Biura LGD w ramach naboru trwającego w terminie od dnia 20 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r. dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy...

czytaj dalej
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają...

czytaj dalej
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4)„Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają...

czytaj dalej
Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 2/2022

Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 2/2022

W dniu 19 września br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności...

czytaj dalej
Skip to content