Start

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

funduszue Logo Leader  prow2020 

mapa obszaru lgd

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie

W związku z potrzebą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” (LSR), wybranej do realizacji w latach 2016-2023, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu szkoleniowym. Celem spotkania jest skonsultowanie z lokalną społecznością propozycji zapisów aktualizujących LSR.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Podpisaliśmy umowę ramową na realizację LSR na lata 2014-2020

W dniu 17 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umów ramowych pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Lokalnymi Grupami Działania, wybranymi do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zakończyła się IX edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Do końca lutego br. producenci najsmaczniejszych i najzdrowszych wyrobów z terenu województwa mazowieckiego mogli zgłaszać swoje produkty na organizowany po raz dziewiąty przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie „Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zaproszenie na seminarium dotyczące „Świadomej i profesjonalnej aktywności organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym”.

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Długosiodle prowadzone przez Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, ostrowskiego i makowskiego na seminarium dotyczące „Świadomej i profesjonalnej aktywności organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym”.

Więcej…