Spotkanie dotyczące budowania LSR na lata 2023 – 2027

15 maja 2023 | Aktualności, Wsparcie przygotowawcze

W środę 10 maja 2023 r. po raz kolejny spotkaliśmy się z mieszkańcami obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” w sprawie budowania nowej LSR na lata 2023-2027. Tym razem rozmawialiśmy na temat harmonogramu osiągania poszczególnych celów i wskaźników wdrażania Strategii oraz kamieni milowych realizacji LSR. Planujemy, że pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w II połowie 2024 r. Nabór ten będzie dotyczył koncepcji Smart Village, których opracowanie przez samorządy będzie docelowo zmierzało do realizacji przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury społecznej w kolejnych naborach. Natomiast z kolei złożenie wniosku o przyznanie pomocy na realizację Przedsięwzięcia 2 tj. operacji własnych oraz Projektów grantowych przewidujemy w I półroczu 2025 r. Jednak ostatecznie terminy będą zależały od wyboru nowej LSR do realizacji oraz zawarcia umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na nowy okres programowania. Ponadto pracowaliśmy nad doprecyzowaniem nazwy Przedsięwzięcia 2 uwzględniającego projekty dla mieszkańców obszaru LSR, osób młodych, seniorów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za udział i zaangażowanie w proces przygotowania nowej LSR.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Wsparcie przygotowawcze
Skip to content