Podsumowanie złożonych przez Gminy „Fiszek projektów inwestycyjnych”

3 marca 2023 | Wsparcie przygotowawcze

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem LSR na lata 2023 – 2027 dla LGD „ZIELONE SIOŁO”, w dniu 2 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów członkowskich LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Spotkanie z udziałem p. Piotra Sadłochy świadczącego wsparcie eksperckie dla naszej LGD w opracowaniu LSR na nową perspektywę finansową miało na celu podsumowanie złożonych przez Gminy fiszek projektowych, które zostały uwzględnione przy opracowywaniu propozycji zakresu tematycznego i przedsięwzięć do nowej Strategii. Podczas spotkania przedstawiona została także propozycja budżetu LGD na przyszły okres programowania oraz warunki i wysokość wsparcia dla beneficjentów planowanych przedsięwzięć. Omówiono także dotychczasowe wykorzystanie środków przez JST oraz organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” w bieżącym okresie programowania.

W dalszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z koncepcją Smart Villages, na czym polega, jak ją opracować i co powinna zawierać. Koncepcje inteligentnej wioski muszą być przygotowane w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru, zaś grant na przygotowanie SV obejmującej dany obszar przysługuje tylko raz. Dotacje (ryczałt) w wysokości 4 tys. zł na przygotowanie koncepcji/strategii „inteligentnych wiosek” będą przyznawane w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w nowej perspektywie programowania.

Podobne artykuły w kategorii Wsparcie przygotowawcze
Skip to content