Złożyliśmy nową Strategię LGD „Zielone Sioło” do Urzędu Marszałkowskiego

7 czerwca 2023 | Aktualności, Wsparcie przygotowawcze

Nowa Strategia LGD „ZIELONE SIOŁO” na lata 2023-2027 w dniu 06.06 została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W nowym okresie programowania realizacja przedsięwzięć będzie dotyczyła rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz wzmocnienia zaangażowania społecznego w rozwój lokalny i włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ludzi młodych, seniorów oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Dziękujemy mieszkańcom i przedstawicielom sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z udział w spotkaniach konsultacyjnych, informacyjnych, badaniach ankietowych, które służyły opracowaniu nowej Strategii.

Życzcie nam Państwo powodzenie w ocenie i wyborze jej do realizacji.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Wsparcie przygotowawcze
Skip to content