Rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych

3 października 2022 | Aktualności, Wsparcie przygotowawcze

Dzisiaj rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych służących budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023-2027. Na spotkaniu 3 października br. w Urzędzie Gminy Brok, a następnie w Urzędzie Gminy w Wąsewie spotkali się przedstawiciele lokalnych społeczności – przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele sektora gospodarczego.

Spotkania rozpoczęły się od krótkiej prezentacji projektów zrealizowanych na terenie gminy z udziałem środków pozyskanych za pośrednictwem LGD „ZIELONE SIOŁO”. Następnie, ekspert wspierający nas przy opracowywaniu nowej LSR – p. Piotr Sadłocha przedstawił główne założenia wsparcia przewidzianego w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023 – 2027.

W kolejnej części spotkania, z udziałem mieszkańców poznaliśmy lokalne problemy i potrzeby środowiska. Mieszkańcy oraz gospodarze Gmin zaprezentowali również mocne i słabe strony swoich samorządów oraz szanse i zagrożenia dla lokalnego środowiska.

Zachęcamy do uczestnictwa i udziale w budowaniu Lokalnej Strategii dla obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”. Możesz mieć realny wpływ na działania LGD.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Wsparcie przygotowawcze
Skip to content