Trwają prace nad nową LSR na lata 2023-2027

30 marca 2023 | Aktualności, Wsparcie przygotowawcze

W dniu 27 marca br. przeprowadziliśmy kolejne spotkanie z ekspertem świadczącym wsparcie przy opracowywaniu naszego dokumentu strategicznego.

Rozmawialiśmy na temat grup defaworyzowanych na obszarze Stowarzyszenia, które zostały określone w wyniku konsultacji społecznych. Najbardziej potrzebującymi wsparcia są osoby młode, seniorzy oraz niepełnosprawni i ich opiekunowie. Wobec powyższego opracowaliśmy „Ankietę potrzeb” skierowaną do ludzi młodych (do 25 lat) i seniorów. Ponadto dyskutowaliśmy nad określeniem wskaźników dla poszczególnych przedsięwzięć, które będą realizowały cele Strategii.

Kolejne spotkanie w sprawie opracowania nowej LSR przewidziano na dzień 24 maja br. o godz. 16.30.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt: lgd@zielonesiolo.pl do dnia 24 maja br. do godz. 14.00 w celu przesłania linku do spotkania.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Wsparcie przygotowawcze
Skip to content