Podsumowanie opracowanej LSR na lata 2023-2027

1 czerwca 2023 | Aktualności, Wsparcie przygotowawcze

W dniu 22 maja 2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gmin członkowskich LGD „ZIELONE SIOŁO” i członkami Zarządu dotyczące budowania nowej LSR na lata 2023-2027. Spotkanie miało na celu podsumowanie opracowanego Planu działania określającego realizację kamieni milowych i wskaźników wdrażania dla poszczególnych przedsięwzięć w nowej LSR. Rozmawialiśmy również na temat wysokości dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych oraz zakresu tematycznego dla projektów grantowych ii operacji własnych.

Dziękujemy uczestnikom spotkania oraz wszystkim mieszkańcom z obszaru działania naszej LGD za udział i zaangażowanie w proces przygotowania nowej Strategii. To przy Waszym udziale zostały określone problemy, kierunki działań i zadania na najbliższe lata dla wdrażania LSR.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Wsparcie przygotowawcze
Skip to content