Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące nowej LSR na lata 2023-2027

28 września 2022 | Aktualności, Wsparcie przygotowawcze

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” rozpoczyna prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru obejmującego:
– gminę miejsko-wiejską Brok,
– gminy wiejskie: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne, Brańszczyk.
W związku z powyższym w terminie 3 – 8 października br. odbędzie się cykl spotkań konsultacyjnych mających na celu poznanie głównych problemów i potrzeb społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LGD „ZIELONE SIOŁO”, które posłużą do:
– nakreślenia celów i przedsięwzięć do Lokalnej Strategii Rozwoju,
– opracowania analizy SWOT,
– opracowania zasad wyboru i oceny operacji oraz
– monitoringu i ewaluacji w nowym okresie programowania.

Kluczową zasadą tworzenia dokumentu jest szerokie włączenie lokalnej społeczności, aby przyszłe działania LGD „ZIELONE SIOŁO” w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby i problemy mieszkańców.

Zachęcamy zatem do włączenia się w proces budowania i opracowania Strategii. Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej informacji pod nr tel. 602 778 363, 660 545 913.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Wsparcie przygotowawcze
Skip to content