Czerwcowy Podwieczorek Pozarządowy w Ostrołęce

11 czerwca 2024 | Aktualności

Kolejny Podwieczorek Pozarządowy organizowany przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce, odbył się 10 czerwca br. w Ostrołęce. Jak zawsze prowadzącym był Łukasz Wachowski – trener organizacji pozarządowych w subregionie ostrołęckim. Na spotkaniu omówiono trwający do 23 czerwca br. konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych na mini-projekty (od 2 do 6 tys. zł) na rozwój aktywności społecznej na terenie województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowiecka Aktywizacja 2024 https://mazowieckaaktywacja.org.pl/o-programie/.

Ponadto, poznaliśmy aktualne informacje o konkursach i dotacjach dla NGO, tj.:

  • „Bony dla Seniorów w wysokości 3 tys. zł” na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego – http://srcp.radom.pl/,
  • „Muzyka Tradycyjna – Publikacje Fonograficzne” na ochronę zagrożonych zasobów dziedzictwa kultury tradycyjnej, popularyzację i zwiększenie dostępności muzyki tradycyjnej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki wiejskiej https://nimit.pl/,
  • „Odpowiedzialni społecznie” na wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji i opieki społecznej https://www.fundacja.totalizator.pl/programy.

Ponadto, do 23 czerwca br. trwa głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania i wyboru najciekawszego przedsięwzięcia https://bom.mazovia.pl/. Wśród zgłoszonych projektów są 2 z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, tj.:

  • DOŚWIETLENI = BEZPIECZNI – doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Brok,
  • DOŚWIETLENI = BEZPIECZNI – doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna.
Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content