Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej

19 lutego 2018 | Aktywizacja i Integracja

W dniu 6 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbył się warsztat refleksyjno-analityzny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w minionym roku. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku. W warsztacie wzięli udział członkowie Zarządu, Rady, członkowie Stowarzyszenia, a także pracownicy Biura LGD. Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów Wiceprezes pan Grzegorz Nadratowski zaprezentował zestawienie danych i materiały z realizacji LSR za okres od maja 2016 r. do grudnia 2017 r. Omówił postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD i Biura. Uczestnicy dyskutowali nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Na zakończenia spotkania wypełnili „Ankietę badania ewaluacji wewnętrznej”.

Wszystkim uczestnikom warsztatów dziękujemy za owocne spotkanie i udział w badaniu ankietowym.

Podobne artykuły w kategorii Aktywizacja i Integracja
Skip to content