Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny

3 marca 2020 | Aktywizacja i Integracja

W związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” (LSR), serdecznie zapraszam mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD w minionym roku.

Warsztat odbędzie się w dniu 10 marca br. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Sikorskiego 5.

Harmonogram warsztatu:

15.00 – 16.00 Podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR i działań LGD wraz z informacją na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

16.00 – 17.15 Dyskusja dotycząca poziomu realizacji finansowej i rzeczowej LSR, stopnia jakości składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych i ich wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie oraz roli stosowanych kryteriów wyboru projektów.

17.15 – 17.30 Przerwa kawowa

17.30 – 19.00 Dyskusja dotycząca wybranych projektów realizowanych w ramach LSR i ich wpływ na osiągnięcie celów LSR oraz stopień odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD, system przyjętych wskaźników i dostarczania przez nie potrzebnych informacji, niezbędnych do określenia skuteczności interwencyjnej Strategii.

19.00 – 19.15 Przerwa kawowa

19.15 – 20.00 Dyskusja dotycząca procedur naboru, wyboru i realizacji projektów w kwestii dostępności dla wnioskodawców, skuteczności działania Biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) i ewentualnych propozycji oraz innych zagadnień związanych z procesem realizacji LSR i sposobów wykorzystania rekomendacji.

20.00 – 20.10 Podsumowanie spotkania.

                                                                                 Z poważaniem

                                                                            /-/ Adriana Rukat

                                                                               Prezes Zarządu

Podobne artykuły w kategorii Aktywizacja i Integracja
Skip to content