Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

21 marca 2020 | Aktualności, Aktywizacja i Integracja

W dniu 10 marca br. w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej odbył się Warsztat refleksyjno-analityczny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w minionym roku. Obowiązek przeprowadzenia warsztatu wynika z Wytycznych nr 5/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu i Rady, pracownicy Biura LGD oraz mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO. Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów Prezes Zarządu Adriana Rukat podsumowała stan wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Następnie zaprezentował zrealizowane działania promocyjne na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich na obszarze LGD w 2019 roku. Wiceprezes Grzegorz Nadratowski zaprezentował zestawienie danych z realizacji wskaźników w minionym roku. Omówił postęp finansowy i rzeczowy oraz wyniki doradztwa dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”. Na zakończenia spotkania uczestnicy wypełnili „Ankietę badania ewaluacji wewnętrznej”.

Uczestnikom warsztatów dziękujemy za udział w spotkaniu i badaniu ankietowym, natomiast Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka za udostępnienie sali konferencyjnej.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Aktywizacja i Integracja
Skip to content