Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2017” – spotkanie informacyjne

8 października 2017 | Aktywizacja i Integracja

W dniu 5 października br. wspólnie z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA, zorganizowaliśmy spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2017”. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Andrzejewie, a uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz gminnych bibliotek.

Spotkanie prowadzili: p. Iwona Olkowicz oraz p. Paweł Wilk – członkowie Zarządu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA, którzy przybliżyli uczestnikom koncepcję programu, zasady udziału w konkursie, formularz aplikacyjny oraz zaprezentowali przykłady zrealizowanych już działań w ramach projektów grantowych.

Głównym celem Konkursu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój młodych ludzi z małych miejscowości, pasji i zainteresowań oraz umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów, w tym OSP, a także miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Granty w wysokości do 8.500,00 zł, przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat. Podmiotem finansującym Konkurs jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Aplikować można do 25 października br.

Do pobrania: dokumenty rekrutacyjne (regulamin + formularz wniosku + kryteria oceny):

http://www.rownacszanse.pl/i356

Podobne artykuły w kategorii Aktywizacja i Integracja
Skip to content