Pierwsze umowy o powierzenie grantów podpisane!!!

27 sierpnia 2021 | Aktualności, Projekty grantowe

W dniu 27 sierpnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąsewie zorganizowaliśmy uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów na realizację projektu grantowego pn. „Nasze wspólne dziedzictwo / I” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na łączną kwotę 71.846,00 zł. W imieniu LGD „ZIELONE SIOŁO” umowy z Grantobiorcami podpisali Prezes Zarządu Adriana Rukat oraz Wiceprezes Grzegorz Nadratowski. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej dziewięciu Grantobiorców zakupi sprzęt, wyposażenie lub infrastrukturę społeczną do obiektów ogólnodostępnych służących integracji lokalnej społeczności w swoich miejscowościach. Realizacja zadań grantowych posłuży do organizacji wydarzeń mających na celu rozwijanie życia kulturalnego, propagujących aktywność sportową 🚴🤾🏌️‍♂️, turystyczno-rekreacyjną, a także kultywowanie dziedzictwa lokalnego, w tym historycznego. Ponadto organizowane będą również przedsięwzięcia służące poszerzaniu wiedzy 📓📚 i umiejętności przez lokalną społeczność z użyciem zakupionego sprzętu, wyposażenia i infrastruktury.Grantobiorcom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji grantów !

Granty otrzymali:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Pętkowie Wielkim „Pętkowiacy”,
  • Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Ziemi Lubotyńskiej,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy „Kreatywne Babki”,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Nurze,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Szulborzu Kotach,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach Buciach,
  • Kółko Rolnicze „Słoneczka Pęchratki” w Pęchratce Małej,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Laskowiźnie.
Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Projekty grantowe
Skip to content