Zapraszamy na szkolenia w ramach Projektów grantowych

7 lipca 2023 | Aktualności, Projekty grantowe

W związku z trwającym naborem wniosków o powierzenie grantóww ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line dotyczących informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji grantowych.

Podczas spotkań zostaną omówione m.in. warunki przyznania pomocy, kryteria dostępu, zakres grantu, wysokość i forma wsparcia oraz koszty kwalifikowalne.

Szkolenia odbędą się on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego „Microsoft Teams” w następujących terminach:

  • 11 lipca 2023 r. godz. 16.30

link na szkolenie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a387412ac994449b0b3307e289cc5c03f%40thread.tacv2/1688730458932?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d

  • 13 lipca 2023 r. godz. 16.30

link na szkolenie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a387412ac994449b0b3307e289cc5c03f%40thread.tacv2/1688730529939?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d

  • 14 lipca 2023 r. godz. 16.30

link na szkolenie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a387412ac994449b0b3307e289cc5c03f%40thread.tacv2/1688730608033?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d

Serdecznie zapraszamy!!

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Projekty grantowe
Skip to content