Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 2/2022

23 września 2022 | Nabory 2022

W dniu 19 września br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych
w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.

Limit dostępnych środków podany w ogłoszeniu wynosił 208.600,00euro co przy kursie stałym 4,00 zł wynosi 834.000,00 zł.

Rada dokonała oceny 17 złożonych wniosków na zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju oraz według lokalnych kryteriów wyboru. W wyniku przyznanej punktacji projekty, które zajęły miejsce od 1 do 11 mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Operacje, które zajęły miejsce od 12 do 17, zostały wybrane do dofinansowania, ale wykraczają poza limit środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2022
Skip to content