Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2019

21 marca 2020 | Nabory 2019, Nabory wniosków

W dniu 10 marca br. w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”, trwającym od 30 grudnia 2019 r. do 13 stycznia 2020 r.

Limit dostępnych środków podany w ogłoszeniu wynosił 595.000,00 zł. Do Biura LGD wpłynęło 7 projektów na łączną kwotę 1.039.992,00 zł.

Rada dokonała oceny złożonych wniosków na zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju oraz według lokalnych kryteriów wyboru.

Zadania w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2), które w wyniku przyznanej punktacji zajęły miejsce od 1 do 4 mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Operacje, które zajęły miejsce od 5 do 7 wykraczają poza limit środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

Wobec powyższego zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa okaże się, że nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, Zarząd Województwa poinformuje podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia o braku dostępnych środków na udzielenie tego wsparcia i pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Lista wniosków wybranych

Lista rankingowa wniosków

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2019 | Nabory wniosków
Skip to content