Wyniki protestów rozpatrzonych w ramach naboru Nr 2/2019

13 marca 2020 | Nabory 2019, Nabory wniosków

Protesty 02/2019

W dniu 19 lutego br. w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka, odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Przedmiotem spotkania było rozpatrzenie skierowanych do Zarządu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem LGD „ZIELONE SIOŁO” dwóch protestów od oceny Rady LGD dokonanej w dniu 21.01.2020 r. dla operacji, złożonych w ramach naboru Nr 2/2019 dla działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Przedsięwzięcie 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Protesty dotyczyły wyniku oceny operacji w zakresie „Operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia”.

Rada LGD dokonała weryfikacji przedstawionych przez Wnioskodawców argumentów i stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętego w dniu 21.01.2020 r. rozstrzygnięcia.

Lista rankingowa wniosków

Lista wniosków wybranych

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2019 | Nabory wniosków
Skip to content