Przedsiębiorcy z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” przyjęci w poczet członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

21 maja 2018 | Aktywizacja i Integracja, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

Z rekomendacji naszego Stowarzyszenia trzech przedsiębiorców z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” zostało przyjętych do grona Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Przyjęcie do Sieci nastąpiło na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Dziedzictwo Kulinarne jest symbolem wysokiej jakości żywności lokalnej, promuje tradycje oraz dziedzictwo kulturowe regionu. Zgłoszone przez nas produkty wytwarzane są z lokalnych surowców w oparciu o wieloletnie tradycje i doświadczenie. Certyfikaty Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze otrzymały:

  1. firma FAMIGO Małgorzaty Farat Mizińskiej z Rososzy zajmująca się przetwórstwem drobiu,
  2. Gospodarstwo Ekologiczne Mariusza i Grażyny Farat z Rososzy zajmujące się ekologiczną hodowlą kurczaków, gęsi, kaczek, indyków, a także uprawą roślin i starych odmian drzew owocowych takich jak śliwki węgierki, jabłonie: antonówka, półtorówka, kronzelka, szara reneta, złota reneta, wiśnie szklanka werderska, grusze klapsy,
  3. Gospodarstwo Pasieczne Mirosława Pędzicha z Komorowa wytwarzające miód wielokwiatowy, miód lipcowy, miód leśny, miód wierzbowo-mniszkowy.

Uroczysta gala wręczenia certyfikatów i tablic Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze połączona zostanie z wręczeniem nagród XI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego i odbędzie się 10 września br. w Warszawie.

Skip to content