Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny

19 lutego 2019 | Aktywizacja i Integracja

W związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” (LSR), serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD w minionym roku.

Warsztat odbędzie się w dniu 25 lutego br. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym NADRZECZE w Broku, ul. Brzostowa 5.

Harmonogram warsztatu:

11.00 – 12.00 Podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR i działań LGD wraz z informacją na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

12.00 – 13.15 Dyskusja dotycząca poziomu realizacji finansowej i rzeczowej LSR, stopnia jakości składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych i ich wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie oraz roli stosowanych kryteriów wyboru projektów.

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 15.00 Dyskusja dotycząca wybranych projektów realizowanych w ramach LSR i przyczyniania się ich do osiągnięcia celów LSR oraz stopnia odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD, systemu przyjętych wskaźników i dostarczania przez nie potrzebnych informacji, niezbędnych do określenia skuteczności interwencyjnej Strategii.

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 16.00 Dyskusja dotycząca procedur naboru, wyboru i realizacji projektów w kwestii dostępności dla wnioskodawców, skuteczności działania Biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) i ewentualnych propozycji oraz innych zagadnień związanych z procesem realizacji LSR i sposobów wykorzystania rekomendacji.

16.00 – 16.10 Podsumowanie spotkania.

Podobne artykuły w kategorii Aktywizacja i Integracja
Skip to content