Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

27 lutego 2019 | Aktualności, Aktywizacja i Integracja

warsztaty refleksyjne

W dniu 25 lutego br. w Ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym NADRZECZE w Broku odbył się warsztat refleksyjno-analityczny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w minionym roku. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, realizowany cyklicznie – raz do roku. Obowiązek przeprowadzenia warsztatu wynika z Wytycznych nr 5/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta p. Józef Rostkowski, członkowie Zarządu, członkowie Stowarzyszenia, pracownicy Biura LGD, oraz mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO. Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów Prezes Zarządu Adriana Rukat podsumowała stan wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach tzw. „I kamienia milowego” tj. lata 2016-2018. Następnie zaprezentowała zrealizowane działania promocyjne na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich na obszarze LGD w 2018 roku. Wiceprezes Grzegorz Nadratowski zaprezentował zestawienie danych z realizacji wskaźników w minionym roku. Omówił postęp finansowy i rzeczowy oraz realizację doradztwa dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”. Uczestnicy dyskutowali nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Na zakończenia spotkania wypełnili „Ankietę badania ewaluacji wewnętrznej”.

Wszystkim uczestnikom warsztatów dziękujemy za owocne spotkanie i udział w badaniu ankietowym.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Aktywizacja i Integracja
Skip to content