Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

6 czerwca 2018 | Aktywizacja i Integracja

W związku z kończącą się w roku bieżącym realizacją tzw. „pierwszego kamienia milowego” na lata 2016-2018, co wynika z umowy ramowej zawartej w dniu 17 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Lokalną Grupą Działania „ZIELONE SIOŁO”, serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 25 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. 3 Maja 68.

Celem spotkania jest skonsultowanie z lokalną społecznością propozycji zmiany zapisów aktualizujących Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” (LSR), w tym analiza wskaźników produktu przewidzianych do realizacji LSR w latach 2016-2018 w zakresie zaplanowanych przedsięwzięć.

Ponadto zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza ankiety zgłaszania propozycji aktualizacji LSR i dostarczenie go do Biura LGD „ZIELONE SIOŁO” (ul. L. Mieczkowskiego 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka) lub przesłanie na adres lgd@zielonesiolo.pl do dnia 6 lipca br.

Podobne artykuły w kategorii Aktywizacja i Integracja
Skip to content