Rozpoczęła się rozpoczęła się wizyta studyjna w ramach międzynarodowego polsko-litewskiego projektu współpracy

20 czerwca 2023 | Międzynarodowe projekty współpracy

W dniu 19 czerwca 2023 r. na obszarze LGD ZIELONE SIOŁO rozpoczęła się wizyta studyjna w ramach międzynarodowego polsko-litewskiego projektu współpracy pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym”. W Klubie Seniora w Starym Lubotyniu powitaliśmy naszych partnerów projektu: LGD Radwiliszki z Litwy i LGD Zaścianek Mazowsza z Troszyna. Prezentacji Gminy oraz działalności i osiągnięć Klubu Seniora dokonał Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski wraz z Zastępcą Grzegorzem Jasionowskim. Następnie zwiedziliśmy zabytkową kaplicę cmentarną pw. Św. Rocha liczącą 170 lat – świadectwo wspaniałego kunsztu lokalnych cieśli i stolarzy. Zabytek zyskał renowację podłogi dzięki dofinansowaniu pozyskanemu za pośrednictwem środków LGD ZIELONE SIOŁO. Następnie gościliśmy w Gospodarstwie rolnym Państwa Keslerów w Starym Lubiejewie w gminie Ostrów Mazowiecka. Gdzie odbyła się prezentacja produkcji słynnego już w kraju i za granicą Oleju Keslera połączona z degustacją. Dzień zakończyliśmy w Szulborzu Wielkim, gdzie przyjął nas Wójt Gminy Karol Dąbkowski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anetą Niemira – Prezesem OSP Szulborze Koty. Podczas popołudniowego spaceru zaprezentowano naszym partnerom projekty współfinansowany ze środków PROW 2014-2020 zrealizowane przez OSP i KGW Szulborze Wielkie. Wrażenie na gościach niewątpliwie zrobiła strażnica OSP ze świetnym sprzętem i wyposażeniem ratowniczo-gaśniczym, a także wyremontowane pomieszczenia i nowe zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej w Szulborzu.

Podobne artykuły w kategorii Międzynarodowe projekty współpracy
Skip to content