LGD „ZIELONE SIOŁO” na Pikniku w Zakrzewie-Kopijkach

LGD „ZIELONE SIOŁO” na Pikniku w Zakrzewie-Kopijkach

W niedzielę 17 września br. LGD „ZIELONE SIOŁO” uczestniczyło w Pikniku Rodzinnym „ZintegrujMy się” w Zakrzewie-Kopijkach, zorganizowanym przez KGW „Zakrzewiacy”. Przy pięknej, słonecznej aurze na stoisku promocyjnym przeprowadziliśmy kolejne warsztaty malowania „Kozy prostyńskiej”. W zajęciach brały udział dzieci i dorośli uczestniczący w Pikniku Rodzinnym. W nagrodę za udział w warsztatach otrzymali słodki upominek.

Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 3/2023/G

Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze Nr 3/2023/G

W dniu 6 września br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas posiedzenia organ decyzyjny dokonał oceny dwudziestu złożonych wniosków. Wszystkie wpłynęły w terminie, były zgodne z LSR „ZIELONE SIOŁO” oraz spełniły lokalne kryteria wyboru. Łączna kwota dofinansowania, która zostanie udzielona Grantobiorcom w ramach limitu środków na w ww. naborze wynosi 288.511,00 zł.

W wyniku oceny wniosków dokonanej przez Radę LGD, sporządzono listę rankingową oraz listę wniosków wybranych do dofinasowania, które przedstawiają się następująco:

Lista rankingowa wniosków

Lista wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania

Dzięki otrzymanej pomocy finansowej Grantobiorcy będą mogli zakupić sprzęt, wyposażenie lub infrastrukturę społeczną do obiektów ogólnodostępnych służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne.

Uczestniczyliśmy na Dożynkach w Gutach-Bujno i Szulborzu Wielkim

Uczestniczyliśmy na Dożynkach w Gutach-Bujno i Szulborzu Wielkim

Pragniemy podzielić się z Wami wspaniałymi chwilami spędzonymi na tegorocznych Dożynkach Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Szulborze Wielkie.
W dniu 2 września br. na zaproszenie Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka mieliśmy przyjemność uczestniczyć w „Jubileuszowych Dożynkach Gminno-Parafialnych” w Gutach-Bujno. Nie zabrakło wspólnego biesiadowania, pysznych produktów lokalnych przygotowanych przez sołectwa, KGW i lokalne firmy. Niewątpliwie dużą atrakcją był koncert Zespołu Folklorystycznego „KURPIANKA” oraz akrobatyczny pokaz lotniczy. Podczas Dożynek świętowano Jubileusz 50-lecia istnienia Gminy Ostrów Mazowiecka, która powstała 1 stycznia 1973 roku z połączenia dawnych, przedwojennych Gmin Jasienica i Komorowo. Gratulujemy dostojnego Jubileuszu i wielu sukcesów.
Z kolei w dniu 3 września br. braliśmy udział w „Szulborskim Święcie Plonów – Festiwalu Tradycji Dożynkowych” w Szulborzu Wielkim. Organizatorzy przygotowali szereg wspaniałych atrakcji kultywujących prawdziwe dożynkowe dziedzictwo. Pokazy obrzędów dożynkowych, pozwoliły cofnąć się w czasie i zobaczyć jak wyglądały żniwa w przeszłości. Było „ścięcie przepiórki” – ostatniej kępy nie zżętego w trakcie żniw zboża, z której wykonywano wieniec symbolizujący szczęśliwe zakończenie pracy w danym roku, młocka za pomocą cepów oraz pokaz tradycyjnych ubiorów żniwiarzy i żniwiarek. Całość dopełniły pokazy gry na ligawkach.
Cieszymy się, że LGD „ZIELONE SIOŁO” uczestniczyło w tych wydarzeniach i swoim stoiskiem uatrakcyjniło Dożynki w Gutach-Bujno i Szulborzu Wielkim. Na stoisku promocyjnym częstowaliśmy lokalnymi produktami nagrodzonymi Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego – serami, miodami i olejem rzepakowym „Keslera”, które uczestnicy Dożynek bardzo chwalili. Zaś warsztaty malowania „Kozy Prostyńskiej” tradycyjnie miały powodzenie szczególnie u najmłodszych uczestników Dożynek.
Bogactwo kolorów, smaków, dekoracje stoisk i wspaniała atmosfera Dożynek spowodowały, że uczestniczący w nich mieszkańcy lokalnych wspólnot oraz goście byli oczarowani i zapewne na długo zapamiętają te wydarzenia

Skip to content