Wizyta studyjna na Litwie

Wizyta studyjna na Litwie

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Tarptautiniai solidarumo projektai” z Wilna, w dniach 7-9 lutego br. uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej na Litwie połączonej z konferencją pn. „Podobieństwa litewskiej i polskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie
2014-2020”. Wyjazd miał na celu poznanie projektów zrealizowanych na obszarze litewskich Lokalnych Grup Działania z udziałem środków PROW 2014-2020. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele JST oraz organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Pierwszego dnia w środę, w drodze na Litwę zajechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej, gdzie odwiedziliśmy zabytkową Kaplicę
z 1872 r. z cudownym obrazem MB Studzienicznej. W godzinach popołudniowych dotarliśmy do Druskiennik, a wieczorem wybraliśmy się na spacer. To urokliwe miasto położone nad brzegiem Niemna od kilkuset lat jest znanym i popularnym uzdrowiskiem na Litwie. Podczas spaceru mieliśmy okazję zobaczyć pomnik wybitnego kompozytora i malarza Mikołajusa Ciurlionisa, który spędził w Druskiennikach swoje dzieciństwo, Kościół Matki Boskiej Szkaplernej z początku XIX w., zabytkową Willę Kiersnowskich, łukowy mostek dla pieszych u ujścia rzeki Rotniczanki oraz ulubione miejsce odpoczynku Józefa Piłsudskiego, który w latach 1924-1931 przebywał w Druskiennikach. Na zakończenie udaliśmy się do „Źródełka piękności”,
z którego jak głosi legenda, tryskająca woda ma właściwości odmładzające.

Drugi dzień wizyty poświęcony był międzynarodowej konferencji współpracy, w której uczestniczyliśmy wspólnie z przedstawicielami LGD z Litwy: Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija – Dzūkijos VVG Kelmės krašto partnerystės VVG Druskininkų Vietos Veiklos GRUPĖ oraz LGD „Pólnocne Mazowsze”. Partnerzy projektu mieli okazję zaprezentować swoje Stowarzyszenia i pochwalić się projektami zrealizowanym w perspektywie unijnej 2014-2020. Prezentacji na temat działalności LGD „ZIELONE SIOŁO” dokonała Prezes Zarządu p. Adriana Rukat, która przedstawiła walory przyrodnicze, kulturowe, dziedzictwo kulinarne naszego obszaru oraz omówiła działania promocyjne i szkoleniowe na rzecz aktywizacji mieszkańców. Prezentacja dotyczyła przede wszystkim przykładów zrealizowanych projektów z zakresu przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i drogowej, projektów grantowych oraz projektów współpracy z udziałem środków PROW 2014-2020. Ponadto Prezes Zarządu zaprezentowała film promocyjny ukazujący zabytki oraz wydarzenia aktywujące odbywające się na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”. Muzycznym akcentem prezentacji naszego Stowarzyszenia był występ Zespołu Śpiewaczego „Nadbużanie” z Nura oraz degustacja lokalnych produktów z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Na piątek gospodarze wizyty zaplanowali prezentację projektów zrealizowanych w Rejonie Lizdijai – nazywanym litewską Wenecją, w którym znajduje się ponad sto pięćdziesiąt jezior.  Zaprezentowano ciekawy projekt lokalnej wspólnoty Veisieju, która w nowo wyremontowanym budynku utworzyła dzienne Centrum Pomocy Dzieciom. W placówce dzieci i młodzież korzysta z bezpłatnych posiłków, pomocy pedagogów i psychologów terapii sensorycznej oraz aktywnie spędza wolny czas.

Kilka kilometrów dalej zwiedziliśmy zabytkowy Kościół św. Jerzego, nazywany też Katedrą Dżukijską. W podziemiach Kościoła znajduje w krypta fundatorów Kościoła – rodziny Ogińskich, zaś przy Kościele stoi dzwonnica, w której wisi piętnastowieczny dzwon z mosiądzu.

Pobyt na Litwie zakończył się w miejscowości Vidzigailiai, którą zamieszkuje niespełna 100 osób. W Domu Kultury mieszkańcy uczestniczą w licznych projektach, na które środki finansowe pozyskuje Stowarzyszenie Starostwa Vidzigailiai. Organizowane są letnie obozy dla dzieci, spływy kajakowe oraz rozmaite zajęcia plastyczne. W ramach projektu „Komunikując się tworzymy” uczestniczyliśmy w warsztaty komponowania zapachów oraz lania świec z oleju sojowego.

Dziękujemy przedstawicielom samorządów, Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora oraz mieszkańcom obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, którzy aktywnie uczestniczyli w wyjeździe. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i poznane przykłady dobrych praktyk zaowocują w życiu lokalnych społeczności naszego obszaru.

Wybrano uczestniczki do projektu Sieć Liderek Wiejskich

Wybrano uczestniczki do projektu Sieć Liderek Wiejskich

Miło nam poinformować, że p. Anna Jackowska Wiceprzewodnicząca KGW w Kiełczewie, dla której LGD „ZIELONE SIOŁO” wystawiło rekomendacje potwierdzające zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności, została zakwalifikowana do udziału w projekcie Sieć Liderek Wiejskich. Na 25 kobiet z 25 Kół Gospodyń Wiejskich p. Anna została wybrana jako jedyna z woj. mazowieckiego do udziału w projekcie. W ramach przedsięwzięcia Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaplanował dla wybranych Pań uczestnictwo w cyklu 5 szkoleń z zakresu przywództwa, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w organizacji, budowania partnerstw i współpracy.

Serdecznie gratulujemy!!!

„Przy kawie i ciastku rozmowy o zdrowiu” w Zarębach Kościelnych

„Przy kawie i ciastku rozmowy o zdrowiu” w Zarębach Kościelnych

W dniu 3 stycznia br. gościliśmy w nowo otwartym Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych, gdzie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Przy kawie i ciastku – rozmowy o zdrowiu” we współpracy z ostrowskim Szpitalem. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz, dr Wojciech Rakicki Zastępca Dyrektora Szpitala, Renata Błoch Zastępca Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Diana Kołodziejczyk fizjoterapeutka Oddziału Rehabilitacji Lecznicznej oraz Monika Engelbardt Kierownik Sekcji Technicznej i Aparatury Medycznej. Spotkanie otworzyła Adriana Rukat Prezes LGD „ZIELONE SIOŁO”, która przywitała uczestników i przedstawiła cel spotkania. Podziękowania skierowała do Pani Wójt za udostępnienie Centrum oraz pomoc organizacyjną w przygotowaniu spotkania.

Przedstawiciele Szpitala przybliżyli uczestnikom ofertę świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki zdrowia, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Ostrowski szpital posiada grono wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek wraz z dobrze wyposażonymi oddziałami. Jest trzecim ośrodkiem w kraju, a pierwszym na Mazowszu, w którym w ubiegłym roku wykonano największą liczbę zabiegów wszczepienia endoprotez stawu biodrowego i kolanowego z udziałem robotów ortopedycznych. SPZZOZ posiada nowy blok porodowy, w którym pomimo niżu demograficznego liczba urodzeń stale rośnie. Ostrowski Szpital poszerzył swoją ofertę o wykonywanie w znieczuleniu badań endoskopowych oraz zabiegów kardiologicznych m. in. dla pacjentów po przebytych zawałach. W najbliższym czasie planowana jest budowa nowego bloku operacyjnego, przebudowa i doposażenie SOR, rozbudowa pracowni endoskopowych oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

Po spotkaniu przedstawiciele Szpitala oraz LGD zwiedzili nowoczesny budynek Centrum Aktywności Kulturalnej, przeznaczony do edukacji, rekreacji i rozwijania różnych form zainteresowań mieszkańców gminy Zaręby Kościelne. Podziękowania kierujemy dla Elwiry Krupy Kierownika Centrum za pomoc w przygotowaniu słodkiego poczęstunku.

Skip to content