Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2017, Nr 4/2017

10 lipca 2017 | Nabory 2017, Nabory wniosków

W dniu 5 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” dla wnioskodawców określonych w LSR jako grupy defaworyzowane (nabór Nr 3) oraz Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” (nabór Nr 4).

Limit dostępnych środków podany w ogłoszeniu dla P.1 wynosił 140.000,00 zł, natomiast dla P.2 wynosił 300.000,00 zł.

Na Przedsięwzięcie 1 do Biura LGD wpłynęło 3 wnioski na łączną kwotę 210.000,00 zł, natomiast na Przedsięwzięcie 2 wpłynęło 13 projektów na łączną kwotę 1.714.013,81 zł.

Lista rankingowa wniosków na P.1Lista wniosków wybranych na P.1

Lista wniosków, które nie spełniły wstępnej oceny wniosków na P.1

Lista rankingowa wniosków na P.2

Lista wniosków wybranych na P.2

Lista wniosków, które nie spełniły wstępnej oceny wniosków na P.2

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2017 | Nabory wniosków
Skip to content