Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2019

17 lipca 2019 | Nabory 2019, Nabory wniosków

W dniu 10 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.

Limit dostępnych środków wynosił 700.000,00 zł. Do Biura LGD wpłynęło 6 projektów na łączną kwotę 420.000,00 zł.

Rada dokonała oceny złożonych wniosków na zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju oraz według lokalnych kryteriów wyboru. Wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania.

Lista rankingowa wniosków (pdf)

Lista wniosków wybranych (pdf)

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2019 | Nabory wniosków
Skip to content