Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 4/2018

15 października 2018 | Nabory 2018, Nabory wniosków

W dniu 12 października br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

Limit środków przeznaczonych na ww. nabór wynosił 145.000,00 zł. Do Biura LGD wpłynął jeden projekt, złożony przez p. Jarosława Truszkowskiego na „Zakup centrum obróbczego (plotera frezującego) CNC oraz maszyn do wyrobu opału i spalania go (rozdrabniarka, brykieciarka). Zakup Certyfikatów na meble”. Rada LGD uznała, że ww. operacja jest zgodna z LSR, mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie i została wybrana do dofinansowania.

Lista rankingowa wniosków

Lista wniosków wybranych

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2018 | Nabory wniosków
Skip to content