Nabór wniosków zakończony !!!

10 maja 2022 | Nabory 2022, Nabory wniosków

W dniu 6 maja zakończył się nabór wniosków na rozwój infrastruktury społecznej i drogowej, trwający od 19 kwietnia do 6 maja. Nabór dedykowany był projektom służącym:

  1. rozwojowi ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  2. budowie lub przebudowie publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
    • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
    • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów,
  3. zachowaniu dziedzictwa lokalnego.

Do Biura LGD wpłynęło 12 projektów. Wnioskodawcy to jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz parafie rzymskokatolickie z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”. Oceny wniosków dokona Rada LGD.

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2022 | Nabory wniosków
Skip to content