Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2022

13 czerwca 2022 | Nabory 2022

W dniu 7 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.

Limit dostępnych środków podany w ogłoszeniu wynosił 321.349,00 euro co przy kursie stałym 4,00 zł wynosi 1.285.396,00 zł.

Rada dokonała oceny 12 złożonych wniosków na zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju oraz według lokalnych kryteriów wyboru. W wyniku przyznanej punktacji projekty, które zajęły miejsce od 1 do 11 mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Operacja, która zajęła miejsce 12, została wybrana do dofinansowania, ale wykracza poza limit środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2022
Skip to content