Złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy

10 października 2017 | Projekty, Projekty współpracy

W związku z podpisaniem w dniu 17 sierpnia br. w Troszynie umowy o współpracy na rzecz realizacji projektu pn. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa”, w dniu 5 października br. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu promocję obszarów partnerskich LGD tj.: LGD „ZIELONE SIOŁO”, LGD „Kurpsie Razem” oraz LGD „Zaścianek Mazowsza” poprzez poznanie i promocję walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także aktywizację społeczności lokalnych. W ramach realizacji projektu zaplanowano cztery wydarzenia: wyjazd na 4-dniowe Targi „Smaki Regionów 2018” w Poznaniu, stworzenie Questu na temat Rezerwatu przyrody w Czerni, organizację warsztatów kulinarnych wraz z wydaniem publikacji promującej dziedzictwo kulinarne partnerów projektu oraz opracowanie filmu promocyjnego.

Realizację projektu współpracy zaplanowano na okres kwiecień – listopad 2018 r.

Podobne artykuły w kategorii Projekty | Projekty współpracy
Skip to content