Spotkanie w sprawie projektu współpracy

17 lipca 2017 | Projekty, Projekty współpracy

W dniu 4 lipca 2017 r. w Ośrodku „BINDUGA” w Broku odbyło się spotkanie robocze mające na celu przygotowanie i realizację krajowego projektu współpracy pomiędzy: LGD „ZIELONE SIOŁO”, LGD „Zaścianek Mazowsza” z Troszyna oraz LGD „Kurpsie Razem” z Myszyńca.

Projekt ma na celu promocję obszarów partnerskich LGD poprzez poznanie walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także aktywizację społeczności lokalnych. Realizacja projektu współpracy nastąpi w 2018 r.

Podczas spotkania przeanalizowano kryteria wyboru i oceny wniosku o przyznanie pomocy, dopracowano cel ogólny projektu oraz omówiono propozycję działań dla poszczególnych partnerów w ramach projektów.

Kolejne spotkanie zaplanowano w sierpniu br.

Podobne artykuły w kategorii Projekty | Projekty współpracy
Skip to content