Otrzymaliśmy dotację na propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

9 czerwca 2018 | Projekty, Projekty finansowane ze środków zewnętrznych, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartym konkursem dla organizacji pozarządowych, w dniu 27 lutego br. złożyliśmy ofertę na realizację projektu pn. „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Uchwałą nr 626/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2018 roku zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, nasza oferta została wybrana do dofinansowania w wnioskowanej kwocie 9.999,00 zł.

Zadanie polegało będzie na organizacji szkolenia na temat idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, udziale w imprezach plenerowych odbywających się na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”, podczas których przygotujemy stoisko promocyjne z degustacją potraw lokalnych i przeprowadzimy Konkursy Wiedzy o Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Ponadto wydamy ulotkę promocyjną oraz przygotujemy nagranie relacji filmowej z realizacji zadania.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie międzysektorowym z Powiatem Ostrowskim, gminą Wąsewo, gminą Andrzejewo oraz gminą Ostrów Mazowiecka.

Skip to content