UWAGA MIESZKAŃCY OBSZARU LGD „ZIELONE SIOŁO”

9 maja 2020 | Aktualności

UWAGA MIESZKAŃCY OBSZARU LGD „ZIELONE SIOŁO”

konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian opisu

lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów

W związku ze zmianą nazwy i zakresu tematycznego Przedsięwzięcia 3 „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”, co nastąpiło w wyniku konsultacji społecznych, przeprowadzonych w dniach 11-26 kwietnia br., zachodzi konieczność uszczegółowienia opisu lokalnych kryteriów w zakresie:

  1. kryterium 1 „Innowacyjność projektu”,
  2. kryterium 2 „Zastosowanie działań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu”,
  3. kryterium 4 „Wykorzystanie lokalnych zasobów”.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” o wypełnianie anonimowej ankiety i zgłoszenie propozycji zmian opisu lokalnych kryteriów wyboru dla Przedsięwzięcia 3, w terminie do dnia 19 maja 2020 r.

ANKIETA – wypełnij

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content